P.M.U.D. Pitești - Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane