P.M.U.D. Pitești - Rețeaua stradală

REȚEAUA DE DRUMURI

Municipiul Pitești s-a dezvoltat în timp de-a lungul râului Argeș, astfel rețeaua rutieră principală este formată din axa principală nord - sud și axa secundară est - vest. Privind la nivel macro aceste axe majore se prelungesc într-o formă radială cu drumuri naționale și județene.

La nivelul municipiului următoarele străzi și bulevarde (fiind cotate printre cele mai importante) formează cele două axe majore la nivelului municipiului care structurează trama stradală:

  • Axa nord - sud formată din Bd. Petrochimiștilor - Bd. Republicii - Str. Negru Vodă - Bd. Nicolae Bălcescu (sau cu ocolire a zonei centrale din Bd. Petrochimiștilor - Bd. Republicii -Str. Târgu din Vale - Str. Gheorghe Șincai - Calea Bascovului - Bd. Nicolae Bălcescu ;
  • Axa est - vest este determinată de: Calea București - Bd. I.C. Brătianu - Str. Maternității - Str. G-ral Constantin Cristescu - Str. Soldat Enache - Str. Smeurei - Calea Drăgășani.

Din rețeaua de străzi fac parte și intersecțiile care au rezultat la întâlnirea dintre străzi, indiferent de rangul lor.

Intersecțiile sunt elementele din rețeaua de străzi care preiau și distribuie fluxurile de trafic, motiv pentru care în funcție de locul pe care îl ocupă în rețeaua de străzi vor fi amenajate, semnalizate și echipate cu instalații de dirijare controlată. Astfel, la nivelul orașului se identifică 13 intersecții dirijate prin semaforizare și 14 intersecții amenajate cu sens giratoriu.PARCAREA AUTO

Creșterea progresivă a condițiilor de trai și densitatea funcțiunilor conexe locuirii (dotării, servicii, comerț) au produs un efect major în modul de deplasare al cetățenilor, majoritatea deplasărilor se efectuează cu autovehiculul.

În prezent mobilitatea urbană are o frecvență ridicată și există o continuă mișcare la nivelul orașului. Cu toate acestea în zona centrală și în zonele de interes major se simte lipsa condițiilor de parcare (parcări amenajate pe trotuar, adiacent, parcări subterane sau supraetajate).

Locurile de parcare amenajate în afara părții carosabile, atât la reședință cât și la locul de muncă a condus la ocuparea părții carosabile în proporție de aproximativ 30-50%, în special pe străzile de categorie inferioară, dar și pe cele de rang I și II.

În cadrul Municipiului Pitești, în cadrul Serviciului Exploatare - Parcări sunt gestionate un număr de 1.800 de locuri de parcare cu plată în zona centrală a orașului. În ceea ce privește parcajul în zonele rezidențiale, la nivelul anului 2016, au fost distribuite spre închiriere conform prevederilor din H.C.L. 185/2012 un număr de 5.886 de locuri de parcare.

La nivelul anului, 2017 în subordinea primăriei sunt amenajate un număr de 9.290 de locuri de parcare pentru reședință din care 6.286 sunt închiriate, iar 3.004 sunt disponibile.