Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești

Ce este P.M.U.D.?

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localitătilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Planul de mobilitate urbană durabilă este deci o strategie pe termen lung care are ca ținta principală îmbunatățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabil către și în zona urbană respectivă. Acest plan vizează necesitățile „orașului funcțional” și ale zonelor adiacente prin urmare, caută să contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport urban care:

 • Este accesibil și răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea ce privește mobilitatea;
 • Echilibrează și satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate și transport provenite de la cetățeni, întreprinderi și industrie;
 • Trasează o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport;
 • Întrunește cerințele de durabilitate, punând în balanță nevoia de viabilitate economică, echitate socială, sănătate și calitate a mediului;
 • Optimizează eficiența și eficacitatea costurilor;
 • Utilizează mai bine spațiul urban, precum și infrastructura și serviciile de transport existente;
 • Îmbunătățește atractivitatea mediului urban, calitatea vieții și sănătatea publică;
 • Îmbunătățește siguranța și securitatea traficului;
 • Reduce poluarea aerului și poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie;
 • Contribuie la o performanță generală mai bună a retelei transeuropene de transport și a sistemului european de transport ca întreg.

Obiectivele P.M.U.D.

P.M.U.D. identifică nevoile de investiții/măsuri pe termen scurt, mediu și lung, care să ducă la realizarea unui sistem de transport urban durabil prin:

 • Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;
 • Îmbunătățirea siguranței și securității;
 • Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
 • Creșterea eficienței și a eficacității costurilor pentru transportul de persoane și mărfuri;
 • Creșterea atractivității și a calității mediului urban.

Se va urmări dezvoltarea echilibrată a tuturor modalităților de transport relevante și schimbare spre modalități de transport mai curate și mai durabile.

Planul de mobilitate urbană durabilă va trata următoarele subiecte:

 • Transportul în comun.
 • Transportul nemotorizat
 • Intermodalitate
 • Siguranță rutieră urbană
 • Transportul rutier (în mișcare și staționar)
 • Logistică urbană
 • Gestionarea mobilității
 • Sisteme de transport inteligente (STI)

Etapele P.M.U.D.

Elaborarea viziunii de dezvoltarea și a planului de moblitate urbană durabilă se va baza pe un proces de consultare cu specialiști, factori de decizie, administrația locală, mediul de afaceri, societatea civilă și orice altă structură care poate contribui la realizarea unui plan de calitate.

Elaborarea P.M.U.D. cuprinde următoarele componente:

  1: Culegerea de date și analiza a situației existente
  2: Dezvoltarea și calibrarea Modelului de Transport Urban și a Bazelor de Date aferente pentru municipiul Pitești
  3: Elaborarea și testarea pachetelor de măsuri
  4: Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – ca proces integrator și participativ
  5: Evaluarea strategică de mediu (E.S.M.)
  6: Elaborarea planului de finanțare aferent implementării planului de mobilitate urbană integrată
  7: Elaborarea Raportului Final

Implică-te în elaborarea P.M.U.D.!

În lunile Martie și Aprilie 2017 au loc culegerile de date necesare pentru fundamentarea Planului, printre care enumerăm: interviuri la domiciliu, recensăminte de trafic în intersecții, pe liniile de transport public și în stațiile pentru călători, precum și interviuri în trafic, la toate intrările în municipiul Pitești. Scopul acestor cercetări este de a cunoaște cum se deplasează locuitorii din Municipiul Pitești și în ce condiții.

Informațiile furnizate de către locuitori în cadrul interviurilor directe vor avea o contribuție importantă la îmbunătăţirea condițiilor de trafic, a parcărilor și transportului public în Municipiul Pitești, motiv pentru care cetățenii sunt rugați să participe la interviuri.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat operatorilor de culegere a datelor!


Cetățenii, specialiștii, mediul de afaceri și societatea civilă sunt încurajați să participe la elaborarea P.M.U.D. prin semnalarea unor probleme și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea mobilității.