ELABORARE P.M.U.D.

Stadiul proiectului

În cadrul Primăriei Municipiului Pitești au fost create un Comitet de Coordonare și un Grup de Lucru, ca structuri care urmăresc, sprijină și cooperează la realizarea planului de mobilitate urbană durabilă

Pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitește, a fost semnat un contract de prestări servicii cu asocierea prezentată mai jos.


ELABORATORI


AV Transport Planning
mobilitate

Companie specializată în modelare de transport, planificarea de mobilitate și formularea de politici cu privire la infrastructura de transport, dispunând de o echipă cu experiență la nivel european. A participat la elaborarea P.M.U.D. pentru polii de creștere Brașov și Constanța, precum și la realizarea a zeci de studii de mobilitate în România.

Synergetics Corporation
mobilitate și planificare urbană

Companie de consultanță care asigură asistență clienților în pregătirea și implementarea de proiecte de amploare, prin furnizarea de analize și cercetări care permit responsabililor să ia decizii informate. Implicată în elaborarea P.U.G. București, P.A.T.J. Ilfov, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală București.

Panteia BV

mobilitate

Companie olandeză, specializată pe temele de tansport și mobilitate, politici economice, afaceri sociale. A derulat implementări de succes la scară europeană, furnizând servicii de modelare de transport, analiză economică și financiară, evaluare a impactului, training și intărire a capacității instituționale.

Universitatea din Pitesti
cercetari sociale

Instituție de învățământ superiori care își asumă misiunea de educație și cercetare, prin realizarea trinomului universității moderne: educație – cercetare – servicii în comunitate. Prin promovare și dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional și național în scopul implicării în rezolvarea problemelor comunității și creșterii vizibilității și prestigiului, Universitatea din Pitești generează și transferă de cunoaștere prin cercetare stiințifică fundamentală și aplicativă, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.


Copyright © Synergetics Corporation 2017