P.M.U.D. Pitești - Context socioeconomic

EVOLUȚIA POPULAȚIEI

La nivelul municipiului Pitești se remarcă un fenomen demografic în acord cu tendințele naționale, și anume, scăderea numărului populației stabile.

Populația municipiului Pitești a cunoscut o scădere continuă, în medie pe an de 0,40%. Astfel, dacă la nivelul anului 2004, populația stabilă la 1 ianuarie era de 184.763 persoane, la nivelul anului 2017, populația stabilă la 1 ianuarie era de 175.653 persoane. În ultimii 11 ani, localitățile limitrofe municipiului prezintă o creștere a populației, cea mai mare creștere procentuală fiind în comunele Bradu și Moșoaia.

DENSITATEA POPULAȚIEI

Din punct de vedere al densității populației, municipiul Pitești are, la nivelul anului 2017, o densitate de 4.290,50 loc/kmp, mult peste densitatea comunelor din cadrul ariei de analiză care au o densitate cuprinsă în intervalul 60 - 260 loc/kmp și a orașelor de 680,07 loc/kmp pentru orașul Mioveni și 272,66 loc/kmp pentru orașul Ștefănești.

Conform datelor, cartierele cu cea mai mare populației sunt Găvana, Trivale și Prundu, iar cartierele cu cea mai mare densitate sunt Banat, Negru Vodă și Trivale.


FORȚA DE MUNCA

Numărul mediu al salariaților în perioada 2004 - 2015, a cunoscut o scădere mică a numărului mediu de salariați, iar localitățile vecine au cunoscut toate creșteri procentuale semnificative.ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Conform datelor în cadrul municipiului Pitești există 47 de unități de învățământ preuniversitar de stat și 2 universități.


RATA DE MOTORIZARE

La nivelul județului Argeș numărul de vehicule rutiere înmatriculate în circulație, în perioada 2007 - 2015, a cunoscut o evoluție ascendentă. În ceea ce privesc autobuzele și microbuzele acestea au avut o creștere medie anuală de 3,09%, iar autoturismele au cunoscut o creștere anuală de 5,13%, cea mai mare creștere anuală de circa 12,42% a cunoscuto categoria rutieră mopede și motociclete.

La nivelul județului Argeș, în cazul în care se menține rata actuală de creștere a deținerii de autoturisme, numărul de autoturisme la 1.000 de locuitori în anul 2023 va fi cu 29% mai mare față de anul 2015, iar în anul 2030 va fi cu 56% mai mare față de anul 2015.